หนังสือศิลปิน
ความรู้จากภายใน-สู่-ภายนอก

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร

เข้าชมผลงาน

รายชื่อศิลปิน

เดชา วราชุน

หนังสือ DECHAWARASHOON

อิทธิพล ตั้งโฉลก

ทัศนบันทึกของการรักษาโรคพาร์กินสัน

พิษณุ ศุภนิมิตร

เก็บไว้ในดวงใจนิรันดร์

ปรีชา เถาทอง

ศาสนสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ

วิชัย สิทธิรัตน์

หนังสือกับลายนิ้วมือ

ปริญญา ตันติสุข

บินไปหุบเขาตำนาน และ บ้านในหุบเขาตำนาน

ปัญญา วิจินธนสาร

ความศรัทธาและความเสื่อม

รสลิน กาสต์

สุนทรียะแห่งโยคะสรีระ

อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ

ออกแบบโดยธรรมชาติ

ถาวร โกอุดมวิทย์

หนังสือเล่มสุดท้าย

ญาณวิทย์ กุญแจทอง

ทดลองสำหรับผลงานพายุลูกเห็บ 2560

วราวุธ ชูแสงทอง

หน้าที่มีนัยสำคัญในความทรงจำของข้าพเจ้า

จิตต์สิงห์ สมบุญ

กษัตริย์ / ตลอดกาล

วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ

หมอนปักเข็มหมุดเจ็ดใบ และ หมอนปักเข็มหมุดเจ็ดใบบนมือ

ทินกร กาษรสุวรรณ

หนังสือคือชีวิต

ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย

ชีวิต : บนพื้นฐานแห่งความจริงและจินตนาการ

นาวิน เบียดกลาง

จากดวงตาสู่ภายใน

ธณฤษภ์ ทิพย์วารี

หน้า ที่ไม่มีวัน จบ