"พันธนาการ"

พันธนาการ

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   กิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติ

ชื่อผลงาน   พันธนาการ

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   200 x 165 x 246 ซม.

เทคนิค   แกะสลักหินอ่อน

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2560

รางวัลที่ได้รับ   ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีระบบซับซ้อน สัญชาตญาณของมนุษย์ทำให้เกิดความต้องการที่จะมีเสรีภาพด้วยเหตุผลทางสังคม มนุษย์จึงถูกจำกัด “เสรีภาพ” ด้วยกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคมระบบต่างๆ ตั้งแต่ประเทศไปยังหน่วยที่เล็กที่สุดอย่างครอบครัว ผลงานแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงที่เกี่ยวเนื่องกับสภาวะภายในจิตใจและการถูกจำกัดเสรีภาพ
ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์ (สวนประติมากรรม)