"ระบำในสายลม"

ระบำในสายลม

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   จักรพันธ์ วิลาสินีกุล

ชื่อผลงาน   ระบำในสายลม

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   สูง 90 ซม.

เทคนิค   ปูนปลาสเตอร์

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2529

รางวัลที่ได้รับ   เกียรตินิยม เหรียญเงิน

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้าพเจ้าได้ความบันดาลใจในการสร้างงานชิ้นนี้จาก การได้รับสัมผัสกับความสุขใจ อันเกิดจากความเยือกเย็นของสายลม "ประกอบกับการนำเอาเนื้อหา เรื่องการเต้นรำของหญิงสาว ซึ่งเป็นการแสดงออกของอารมณ์แห่งความสุข ความร่าเริง มาผสมผสานกันเป็นงานชิ้นนี้
ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์ (สวนประติมากรรม)