"ความสัมพันธ์ หมายเลข 4"

ความสัมพันธ์ หมายเลข 4

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   กิตติ ฤทธิ์สมบูรณ์

ชื่อผลงาน   ความสัมพันธ์ หมายเลข 4

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   170 x 80 ซม.

เทคนิค   ปูนปลาสเตอร์(ไม่ทราบว่าต้นแบบอยู่ไหน) ปัจจุบันหล่อบรอนซ์

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2529

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์ (สวนประติมากรรม)