"เงาสะท้อน"

เงาสะท้อน

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

ชื่อศิลปิน (ภาษาอังกฤษ)   Nondhivat Chandhanapalin

ชื่อผลงาน   เงาสะท้อน

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   สูง 110 ซม.

เทคนิค   ปูนปลาสเตอร์(ปัจจุบันเป็นบรอนซ์) ต้นแบบอยู่ที่ศิลปิน ปัจจุบันพังไปแล้ว

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2512

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน (ประติมากรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์ (สวนประติมากรรม)