"สุสานประติมากร"

สุสานประติมากร

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   หริธร อัครพัฒน์

ชื่อผลงาน   สุสานประติมากร

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   155 x 190 x 09 ซม.

เทคนิค   ปูนปลาสเตอร์ ปัจจุบันหล่อบรอนซ์แล้ว (ต้นแบบไม่ทราบว่าอยู่ไหน)

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2533

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์ (สวนประติมากรรม)