"อนุสาวรีย์แห่งความทรงจำ"

อนุสาวรีย์แห่งความทรงจำ

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   เข็มรัตน์ กองสุข

ชื่อผลงาน   อนุสาวรีย์แห่งความทรงจำ

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   260 x 120 x 120 ซม.

เทคนิค   ปูนปลาสเตอร์ ปัจจุบันหล่อบรอนซ์

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 41 พ.ศ. 2538

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง (ประติมากรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

"แม้ใกล้ตายแล้ว...อายุก็มากแล้ว" เมื่อไปกราบเยี่ยมท่านที่บ้านต่างจังหวัดทุกครั้ง นับจากที่พ่อถึงแก่กรรมลงเมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม
ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์ (สวนประติมากรรม)