"ภาวนาแห่งจันทร์"

ภาวนาแห่งจันทร์

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   ณภัทร ธรรมนิยา

ชื่อผลงาน   ภาวนาแห่งจันทร์

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   340 x 260 x 260 ซม.

เทคนิค   ยิปซั่ม ปัจจุบันหล่อเป็นไฟเบอร์กราสแล้ว

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 46 พ.ศ. 2543

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

สภาวะการเผชิญหน้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในชีวิตปัจจุบันได้สร้างแรงเสียดทานที่สลับซับซ้อนต่อจิตใจ การกดดันความโดดเดี่ยว ความสับสน ได้ถึงตัวตนเข้าสู่ความมืดมิดทางปัญญาและวิญญาณการได้เงยหน้าจ้องมองดูดวงจันทร์บางครั้งบางคราว สภาพเสียดทานในตนเอง ก็ถูกกดทับด้วยแสวงสว่างแห่งจันทรา การเสพสภาวะอันสงบเช่นนี้ จะปล่อยความรู้สึกบริสุทธิ์ทั้งหมดให้เป็นจริงได้ด้วยการภาวนาเพื่อการประจักษ์แจ้งกับตนเอง และเพียงเพื่อระงับความวุ่นวาย ความทุกข์ทรมานของจิตใจลงบ้าง ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงความงดงาม ท่วงท่า รูปทรงของแสงที่ปรากฏอยู่ในรูปของดวงจันทร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดข้างต้นโดยใช้สัญญลักษณ์รูปทรงทางประติมากรรมเป็นสื่อในการแสดงออก
ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์ (สวนประติมากรรม)