"ฝังไว้กับความผูกพัน"

ฝังไว้กับความผูกพัน

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   ณภัทร ธรรมนิยา

ชื่อผลงาน   ฝังไว้กับความผูกพัน

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   140 x 190 x 130 ซม.

เทคนิค   เชื่อมเหล็ก, หล่อปูนซีเมนต์

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48 พ.ศ. 2545

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน (ประติมากรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอถึงสภาวะทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างทิศทาง และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยแสดงผ่านรูปทรงงานสามมิติ
ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์ (สวนประติมากรรม)