"สภาวะในหน้าที่เปลี่ยนแปลง"

สภาวะในหน้าที่เปลี่ยนแปลง

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   ณภัทร ธรรมนิยา

ชื่อผลงาน   สภาวะในหน้าที่เปลี่ยนแปลง

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   200 x 200 ซม.

เทคนิค   เชื่อมเหล็กหล่อไฟเบอร์กลาส

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50 พ.ศ. 2547

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง (ประติมากรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์ (สวนประติมากรรม)