"อิสรภาพ"

อิสรภาพ

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   จารุพงษ์ พลชัย

ชื่อศิลปิน (ภาษาอังกฤษ)   Jarupong Polchai

ชื่อผลงาน   อิสรภาพ

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   204 x 334 x 130 ซม.

เทคนิค   ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาสทำสี

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50 พ.ศ. 2547

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์ (สวนประติมากรรม)