"ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยี"

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยี

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   ศุภเศรษฐ พันธุ

ชื่อศิลปิน (ภาษาอังกฤษ)   Suppasate Phanthu

ชื่อผลงาน   ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยี

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   290 x 320 x 340 ซม.

เทคนิค   เหล็ก สแตนเลส เรซิ่น

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50 พ.ศ. 2547

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์ (สวนประติมากรรม)