"ด้านบวกและด้านลบ"

ด้านบวกและด้านลบ

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   พศุตม์ กรรณรัตนสูตร

ชื่อผลงาน   ด้านบวกและด้านลบ

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   240 x 500 x 500 ซม.

เทคนิค   เชื่อมโลหะ,ไฟเบอร์กลาส,ไม้อัด, แผ่นทองแดง, แผ่นอลูมิเนียม, ทำสีพ่นรถยนต์, แผ่นทองเหลือง

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51 พ.ศ. 2548

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน (ประติมากรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

มายาชีวิต คนเรามีการกระทำทั้ง 2 ด้าน ด้านดีและด้านไม่ดี หรือ ด้านบวกและด้านลบ แม้ว่าในที่ลับหรือที่แจ้ง ทุก ๆ คนมีตรายาง (Stamp) ประจำตัว จะตั้งใจมีหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เป็นเหมือนจินตนาการ (Image) หรือภาพลักษณ์ของบุคคลนนั้น ๆ ... ใน หนึ่งสิ่งมีสองด้าน เป็นสองด้านที่อยู่ในสิ่งเดียวกัน
ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์