"ตำนานแห่งดวงดาว"

ตำนานแห่งดวงดาว

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   พิสิษฐ์ หัตถกรวิจิตร

ชื่อผลงาน   ตำนานแห่งดวงดาว

ประเภท  

ขนาด   120 x 160 ซม.

เทคนิค   ไฟเบอร์กลาส

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51 พ.ศ. 2548

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน (ประติมากรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่องราวแห่งความเชื่อในพุทธศาสนา มีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ การกำหนดวันเวลาในการเคารพสิ่งที่มองไม่เห็น ความเชื่อ ศรัทธา ความกลัว และความงาม การสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขั้นตามธรรมชาติ สามารถสร้างจินตนาการหรือภาพฝัน ให้เสมือนเป็นตำนานที่เกิดขึ้นจริง
ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์ (สวนประติมากรรม)