"วังวนกลางกระแสแห่งเมือง"

วังวนกลางกระแสแห่งเมือง

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   ณภัทร ธรรมนิยา

ชื่อผลงาน   วังวนกลางกระแสแห่งเมือง

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   155 x 270 x 270 ซม.

เทคนิค   เชื่อมเหล็ก, ไฟเอบร์กลาส

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51 พ.ศ. 2548

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ท่ามกลางเมืองใหญ่แห่งความศิวิไลซ์ ชีวิตที่เต็มไปด้วยความปรารถนาของชีวิต บางครั้งชีวิตก็รู้สึกโดดเดี่ยว ความเป็นไปของชีวิตที่สับสน วุ่นวายดูเหมือนจะเป็นไปควบคู่กับการดำรงอยู่อย่างถาวรตลอดมา ข้าพเจ้าสร้างสรรค์งานประติมากรรมชิ้นนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะเตือนตัวเองว่า บางครั้ง ความเหงา ความโดดเดี่ยว ก็นำมาซึ่งวิญญาณของความสุขกลับคืนมาสู่ชีวิตอีกครั้ง
ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์ (สวนประติมากรรม)