"รูปนอกและรูปใน 1"

รูปนอกและรูปใน 1

ภาพนี้มีลิขสิทธิ์

ชื่อศิลปิน   วิชัย สิทธิรัตน์

ชื่อศิลปิน (ภาษาอังกฤษ)   Vichai Sithiratana

ชื่อผลงาน   รูปนอกและรูปใน 1

ประเภท   ประติมากรรม

ขนาด   สูง 106 ซม.

เทคนิค   โลหะ

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2520

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน (ประติมากรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์ (สวนประติมากรรม)