“ละครของเล่น” Role Play Toys

ละครของเล่น

ชื่อศิลปิน   พีรพล อินทร์ตุ้ม

ชื่อผลงาน   ละครของเล่น

ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ)   Role Play Toys

ประเภท   จิตรกรรม

ขนาด   150 x 280 ซม.

เทคนิค   สีอะครีลิคบนผ้าใบ

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2562

รางวัลที่ได้รับ   ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม)

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

จากเรื่องราวที่พูดถึงความเป็นมาในสังคมปัจจุบันและอดีต โดยเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ และมีผลมาถึงสังคมโดยส่วนรวมภายใต้สภาวะแวดล้อมของกาลเวลาต่าง ๆ กันตามที่ปรากฏหลักฐาน จึงได้หยิบยกความเป็นมาในสังคมปัจจุบันและอดีตโดยใช้สัญญะที่มีอยู่ในวัตถุสิ่งของที่ตนเองผูกพันหรือเก็บสะสม นำมาเล่าเรื่องราวปะติดปะต่อให้เกิดความหมายใหม่ที่สังคมเผชิญอยู่ในปัจจุบัน โดยนำมาพูดถึงในรูปแบบของตนเอง การจัดองค์ประกอบให้ราวกับการแสดงละครเวทีท่าทางของวัตถุสิ่งของในภาพถูกจัดวางอย่างมีระบบและเต็มไปด้วยนัยยะที่สำคัญ

ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์