“ความงามของความตาย”

ความงามของความตาย

ชื่อศิลปิน   รสา สิทธิการ

ชื่อผลงาน   ความงามของความตาย

ประเภท   สื่อผสม

ขนาด   187 x 174 x 141 ซม.

เทคนิค   ดินสอพองผสมกาวลาเท็กซ์ และกาวร้อน

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2562

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลเกียรตินิยมยอดเยี่ยม เหรียญทอง “ศิลป์ พีระศรี”

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

เนื่องจากสนใจในกระดูกของมนุษย์ที่แสดงถึงสังขารมนุษย์ และความตายที่งดงาม ศิลปินได้สังเกตเห็นความเหมือนกันของกระดูกมนุษย์ เพราะความปกติของคนเราจึงทำให้กระดูกคล้ายกัน แม้จะไม่ได้อยู่ครอบครัวเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องของกระดูกคนพิการที่แปลก คนพิการในโลกของเราถูกมองเป็นคนไร้ความสามารถและเปรียบเป็นภาระ บางครั้งความพิการของเขายังทำให้ถูกมองเป็นคนที่ดูอัปลักษณ์ น่ากลัว แต่เมื่อความตายมาถึง ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ความพิการจึงเกิดเป็นความพิเศษ จึงเล็งเห็นถึงความงามของความพิเศษนั้น

ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์