“ขยะ-สังคม”

ขยะ-สังคม

ชื่อศิลปิน   ปรัชญา เจริญสุข

ชื่อผลงาน   ขยะ-สังคม

ประเภท   สื่อผสม

ขนาด   26 x 190 x 146 ซม.

เทคนิค   สื่อผสม

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2562

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี”

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานนำเสนอข้อเท็จจริงด้านการเปลี่ยนแปลงมลภาวะขยะทางทะเล ผ่านรูปแบบศิลปะการจัดวางวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้แล้วทิ้งไปโดยไร้จิตสำนึก มนุษย์กำลังรับผลจากการกระทำนั้นร่วมกันโดยต่างก็รู้ตัว ดังที่ผลงานศิลปะชิ้นนี้นำเสนอ

ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์