“สามัญชีวิต หมายเลข 7”

สามัญชีวิต หมายเลข 7

ชื่อศิลปิน   ภัทร ทองขจร

ชื่อผลงาน   สามัญชีวิต หมายเลข 7

ประเภท   จิตรกรรม

ขนาด   122 x 174 ซม.

เทคนิค   วาดเส้นบนกระดาษ

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2562

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี”

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานนี้สร้างสรรค์ขึ้นโดยมีที่มาและแรงบันดาลใจมาจากสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ สามัญธรรมดาตามธรรมชาติ คือ แมลง ซึ่งสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ นี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงสัจจะแห่งวัฎจักรของชีวิต ดั่งเช่นชีวิตของแมลงเปรียบประหนึ่งกับชีวิตของมนุษย์โลกธรรมดาทั่วไป โดยได้เลือกใช้กระบวนการสร้างสรรค์เทคนิคของการวาดเส้นบนกระดาษเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเรียบง่ายขั้นพื้นฐานในมุมมองของหนึ่งชีวิตเล็ก ๆ ที่ธรรมดาสามัญ แต่สะท้อนสัจจะธรรม และมอบพุทธิปัญญาให้แก่ผู้ชมได้ตระหนักถึงสามัญแห่งชีวิต

ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์