“ไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นปรากฏการณ์ที่เราเคยพบผ่าน”

ไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นปรากฏการณ์ที่เราเคยพบผ่าน

ชื่อศิลปิน   ภานุวัฒน์ อังคะสี

ชื่อผลงาน   ไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นปรากฏการณ์ที่เราเคยพบผ่าน

ประเภท  

ขนาด   72 x 177 x 198 ซม.

เทคนิค   ประติมากรรม

นิทรรศการ   การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2562

รางวัลที่ได้รับ   รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี”

ผู้ครอบครอง   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานว่าด้วยความสนใจสถานการณ์ทางการเมืองและประวัติศาสตร์ทางการเมือง เหตุการณ์อนุสรณ์สถาน ในช่วงอดีตก่อนและหลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475 เป็นประวัติศาสตร์ที่ควรศึกษาและเรียนรู้ข้อดีข้อเสียพัฒนาการของประชาธิปไตย

ดูแลและจัดการ : หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถานที่ตั้ง : หอศิลป์สนามจันทร์