สวนหย่อมสิบสามห้าง

ที่ตั้ง
ถนนสิบสามห้าง บางลำพู แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อาณาเขต
ทิศเหนือ จรด ถนนพระสุเมรุ
ทิศใต้ จรด ถนนตานี
ทิศตะวันออก จรด ถนนบวรนิเวศ
ทิศตะวันตก จรด ถนนสิบสามห้าง

เนื้อที่ ประมาณ 184.4 ตารางเมตร ( 1 ไร่ 52 ตารางวา)
สร้าง ประมาณ พ.ศ. 2515
ขนาด กว้าง 13.70 เมตร ยาว 102.10 เมตร

ความเป็นมาและความสำคัญทางประวัติศาสตร์
สวนหย่อมถนนสิบสามห้างนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2519 เดิมพื้นที่บริเวณนี้เป็นคลอง ต่อมาได้มีการถมครองเพื่อสร้างเป็นถนน ปัจจุบันเนื่องจากความแออัดของประชากรในกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้น จำเป็นที่จะต้องมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ สำหรับผ่อนคลายความตึงเครียด ดังนั้นกองสวนสาธารณะ สำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร จึงจัดทำสวนหย่อนสิบสามห้างขึ้นในบริเวณดังกล่าว

                  13hung clip image002 0000        13hung clip image004      13hung clip image003

 

บรรณานุกรม
กรมศิลปากร. กองจดหมายเหตุแห่งชาติ. จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2525.

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 หอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
Designed by themescreative.com