สะพานมัฆวานรังสรรค์

ที่ตั้ง
เป็นสะพานข้ามคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งอยู่ใน 3 แขวง ได้แก่ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร,แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และแขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

bridge-mungvan clip image002 0000

ประวัติ
ในปี ร.ศ.119 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการตัดถนนราชดำเนินนอก ตั้งแต่เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศไปทางทิศเหนือ ไปจนบรรจบบริเวณสวนดุสิต คือ ลานพระบรมรูปทรงม้าในปัจจุบัน ถนนที่ตัดขึ้นใหม่นี้เป็นถนนขนาดใหญ่ อย่างที่เรียกว่า AVENUE ตามมาตรฐาน ที่ทำอยู่ในเมืองใหญ่ ในยุโรปขณะนั้น สองข้างทางปลูกต้นไม้ยืนต้น ประกอบด้วยทางเดินลาดซีเมนต์และปลูกหญ้าอย่างงดงาน ณ จุดที่ถนนสายนี้ข้ามคลองผดุงกรุงเกษม ได้ทรงโปรดเกล้าฯให้กระทรวงโยธาธิการออกแบบและก่อสร้างสะพาน ขึ้นให้มีความสง่างาม สมกับถนนสายนี้ การก่อสร้างถนนและสะพานได้ดำเนินมาเป็นเวลาสามปี จึงเสร็จลง สะพานนี้ได้รับพระราชทานชื่อว่า สะพานมัฆวานรังสรรค์ เป็นสะพานที่มีความงดงามวิจิตรกว่าสะพานใดๆในกรุงเทพ

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญ
สะพานนี้ประกอบด้วยโครงสร้างคานเหล็กพื้นคอนกรีต ส่วนประดับคือราวสะพานที่เป็นเหล็กหล่อและดวงตรารูปช้างเอราวัณที่กึ่งกลางสะพาน เป็นศิลปกรรมที่งดงามอย่างยิ่งแต่สิ่งที่เด่นที่สุดของสะพานนี้ ได้แก่ เสาหินอ่อนสี่มุมสะพานรองรับโคมไฟสำริด และผนังเชิงลาดสะพานประดับด้วยหินอ่อนเช่นเดียวกัน สัดส่วนทั้งหมดของสะพานมีความสง่างามเที่ยบได้กับสะพานสำคัญในยุโรปนายช่างผู้ออกแบบ คือ มร.คาร์โล อาเลกรี ชาวอิตาเลียน ผู้รับราชการในกระทรวงโยธาธิการขณะนั้น

 

บรรณานุกรม
ศิริชัย นฤมิตรเรขการ. สะพานเก่ากรุงเทพฯ (Old bridges of Bangkok). กรุงเทพฯ : สยามสมาคมฯ, 2520.

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 หอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
Designed by themescreative.com