Feedback ด้านการจัดชั้น - 07/10/2020

การวางชั้นหนังสือใหม่มีความวกวนมาก ทำให้การจัดเรียงลำดับหมวดหมู่หนังสือไม่สะดวกต่อการค้นหา

หอสมุดวังท่าพระตอบ :

เนื่องจากอาคารไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้รับนำหนักมาก

Last Updated/responded: 7 ต.ค. 2563