Feedback ด้านสถานที่ - 07/10/2020

เครื่องปรับอากาศเย็นเกินไป

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีตอบ :

หอสมุดฯ ปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็นระบบ inverter ซึ่งจะรักษาอุณหภูมิคงที่ของทั้งหอสมุดให้มีค่า ที่ 25 องศา ทั้งนี้หอสมุดจะพิจารณาปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นเป็น 26 องศาค่ะ

Last Updated/responded: 7 ต.ค. 2563