Feedback ด้านการประชาสัมพันธ์ - 07/10/2020

บางทีแจ้งปิดกระทันหัน วันต่อวันเกินไป ถ้าเป็นไปได้ในกรณีที่ทราบล่วงหน้าอยากให้ประกาศก่อนวันปิดจริง

หอสมุดวังท่าพระตอบ :

ถ้าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์จะประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า 1 สัปดาห์  หากเป็นการปิดที่เกิดกระทันหัน เช่น กรณีบริษัทที่ดำเนินปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ แจ้งขอปิดห้องสมุดเพื่อดำเนินการปรับปรุงกระทันหัน หอสมุดจะประชาสัมพันธ์ทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัท ผ่านเฟสบุคส์และป้ายประกาศ

Last Updated/responded: 7 ต.ค. 2563