Feedback ด้านสถานที่ - 07/10/2020

ไฟไม่สว่างในการอ่านหนังสือ

หอสมุดวังท่าพระตอบ :

ห้องที่ให้บริการในปัจจุบันเป็นพื้นที่ให้บริการห้องสมุดชั่วคราว ลักษณะพื้นที่ออกแบบไว้สำหรับการจัดนิทรรศการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อนำตู้หนังสือมาวางตามแนวคานเพื่อป้องกันการทรุดตัวของพื้นผิวจึงบังแสงไฟ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้

Last Updated/responded: 7 ต.ค. 2563