Feedback ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก - 07/10/2020

ไม่รู้ว่ามีวิธีป้องอัคคีภัยทำอย่างไรบ้าง ประชาสัมพันธ์น้อย

หอสมุดวังท่าพระตอบ :

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุคส์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงตำแหน่งที่ตั้งถังดับเพลิง พร้อมทั้งตรวจสอบถังดับเพลิงให้มีสภาพพร้อมใช้งานเป็นประจำ

Last Updated/responded: 7 ต.ค. 2563