Feedback ด้านสถานที่ - 07/10/2020

อยากให้เพิ่มโต๊ะ ที่นั่งอ่านหนังสือ และห้องติวหนังสือ

หอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีตอบ :

เนื่องจากพื้นที่บริการของหอสมุดมีจำกัดเพียงสองชั้น และต้องรองรับพื้นที่สำหรับการจัดวางชั้นหนังสือ และบริการที่จำเป็น 

ทั้งนี้หอสมุดได้เพิ่มโต๊ะญี่ปุ่น /เบาะรองนั่ง/เสื่อ ไว้ให้บริการทั้งชั้น 1 และชั้น 2 เพิ่มเติมแล้วค่ะ

Last Updated/responded: 7 ต.ค. 2563