Feedback ด้านบุคลากร/บริการ - 01/10/2020

ห้องสมุดเปิดวันเสาร์-อาทิตย์หรือไม่

หอสมุดวังท่าพระตอบ :

หอสมุดวังท่าพระ เปิดบริการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-18:30 น. 
วันเสาร์ เวลา 08:30-16:30 น. 
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

Last Updated/responded: 1 ต.ค. 2563