Feedback ด้านการจัดชั้น - 19/07/2021

หาหนังสือได้ยาก เพราะพื้นที่ห้องสมุดคับแคบ ทำให้ชั้นหนังสือแน่น หมวดหมู่ที่จัดเรียงมีความซับซ้อนสับสนดูยาก ไม่มีผังบอกจุดบริการหนังสือแต่ละประเภท

หอสมุดวังท่าพระตอบ :

หอสมุดจะจัดทำผังแสดงที่ตั้งของหนังสือในอาคารหอสมุดที่ปรับปรุงใหม่ จัดทำป้ายบอกที่ชัดเจน และใช้แถบสีเพื่อแยกประเภทของหนังสือ เช่น หนังสืออ้างอิง สูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ เพื่อป้องกันการสับสนและเป็นจุดนำสายตาในการเข้าถึงหนังสือแต่ละประเภท นอกจากนี้ได้คัดแยกหนังสือที่ไม่มีการใช้งานเกิน 10 ปี ไปเก็บไว้ที่ ware house เพื่อความสะดวกในการจัดเรียงและค้นหาหนังสือบนชั้น  ซึ่ง ware house ดังกล่าวตั้งอยู่ ณ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ หากผู้ใช้บริการต้องการหนังสือที่นำไปเก็บไว้สามารถแจ้งความประสงค์ได้ผ่านระบบการจองออนไลน์ หรือติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่หอสมุด โทรศัพท์หมายเลข  089-305-9949 หรือ inbox ไปยัง facebook หอสมุดวังท่าพระ https://www.facebook.com/SUlibrary

Last Updated/responded: 19 ก.ค. 2564