Feedback ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก - 02/08/2021

เมื่อปรับปรุงพื้นที่เสร็จอยากเสนอให้เพิ่มจุดปลั๊กเสียบสำหรับใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์อุปกรณ์มีความทันสมัย และมากเพียงพอต่อความต้องการ

หอสมุดวังท่าพระตอบ :

หอสมุดจัดทำปลั๊กไฟไว้ให้บริการทุกที่นั่งในอาคารหอสมุดที่ปรับปรุงแล้วเสร็จชั้นบนและโซนให้บริการอินเตอร์เนตที่อาคารสำนักงานอิการบดี ชั้น 3 ซึ่งเป็นส่วนให้บริการของหอสมุด 

Last Updated/responded: 2 ส.ค. 2564