THAI CARTOONIST

ศักดา วิมลจันทร์

ศักดา วิมลจันทร์

(Sakda Vimonchandra)

นามแฝง/นามปากกา : ครูอ๊อด, สี่ตา

ประวัติ

            ศักดา วิมลจันทร์ (ครูอ๊อด) : เกิดเมื่อปีพ.ศ 2492 ที่จังหวัดพัทลุง เติบโตมากับนิตยสาร วีรธรรม ในช่วงต้น ๆ ปี พ.ศ. 2500 และได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปินไทย เช่น เหม เวชกร, ประยูร จรรยาวงศ์, ต่วย (วาทิน ปิ่นเฉลียว) จนถึงนักวาดฝรั่ง เช่น Hal Foster, Alex Raymond, Sergio Aragonés และ Charles M Schultz

            จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นสถาปนิกอยู่พักหนึ่ง ก่อนเปลี่ยนไปทำงานโฆษณา ต่อด้วยการเข้ารับราชการที่สำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาเกี่ยวกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์หลายมหาวิทยาลัย แต่ที่ต่อเนื่องนานมากที่สุดคือ คณะวารสารศาสตร์ฯ ธรรมศาสตร์ นานกว่า 25 ปี สอบเข้าเรียนปริญญาโทที่คณะวารสารฯ ก่อนจบได้ทำวิทยานิพนธ์เรื่องการสื่อสารด้วยภาพ (การ์ตูน) ได้เห็นความสำคัญของการ์ตูนเข้าจึงคิดจะทำงานการ์ตูนจริงจัง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

            ได้ทำงานภาพประกอบจริงจังเมื่ออาจินต์ ปัญจพรรค์ ผู้ก่อตั้งนิตยสาร ฟ้าเมืองไทย เห็นความสามารถและชักชวนให้มาเขียนภาพประกอบ ให้กับนิตยสารเล่มใหม่ ชื่อ ฟ้าเมืองทอง ทำงานภาพประกอบให้นิตยสารฟ้าเมืองทอง กว่า 20 ฉบับ ระหว่างนั้นได้จัดทำ นิตยสาร ฟ้าเมืองเด็ก ที่มีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กและเยาวชน ได้เขียนนิยายภาพลงในฟ้าเมืองเด็ก 2-3เรื่อง เรื่องเด่น คือ “บาปของจ้อย” ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) ในปี พ.ศ. 2544 และรางวัลนานมีบุ๊คส์อะวอร์ด ปีพ.ศ. 2552 จากการ์ตูนเรื่อง “เพื่อนคนแรก”

            ผลงานเขียนภาพการ์ตูนชุด “เณรพยอมจอมยุ่ง” ที่ตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อปีพ.ศ. 2548 ได้รับความนิยมมาก แต่หลังจากทำอยู่ระยะหนึ่งก็เลิกทำ เพราะเห็นว่าไม่ใช่หนังสือการ์ตูนธรรมะตามที่ได้รับคำเชิญชวนให้ทำแต่แรก และหันมาทำการ์ตูนเพื่อพระศาสนาของตัวเอง ผลงานชิ้นแรก คือ “เส้นทางนักรบ” การ์ตูนนิยายภาพประวัติชีวิตของท่านปัญญานันทภิกขุ ที่มีความยาว 800 หน้า ใช้เวลาทำๆ หยุดๆ อยู่ 4 ปี  ได้รับรางวัลหนังสือนิยายภาพดีเด่นแห่งชาติ (สพฐ. เป็นผู้จัด) ในปี 2556 และรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดปีเดียวกัน และ “รู้ ระวัง ศีล ๒๒๗” การ์ตูนความรู้เรื่องศีล ๒๒๗ ข้อ ของพระภิกษุ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2558 ได้รับความนิยมพอสมควร ได้พิมพ์ครั้งที่ 9 ใน พ.ศ.2562 จึงมีความตั้งใจจะทำการ์ตูนเพื่อพระพุทธศาสนาต่อไป

             ล่าสุด หนังสือนิยายภาพเรื่อง “เส้นทางสู่เหมืองแร่” ประวัติท่อนหนึ่งของชีวิตอาจินต์ ปัญจพรรค์ ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติ และเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ปี 2562

เกียรติประวัติและรางวัล

  • พ.ศ. 2544 รางวัลหนังสือดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) เรื่อง "บาปของจ้อย"
  • พ.ศ. 2550 รางวัลชมเชย ประเภทสารคดี การประกวดหนังสือประจำปี 2550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง "เจาะใจการ์ตูน"
  • พ.ศ. 2552  รางวัลนานมีบุ๊คส์อะวอร์ด เรื่อง “เพื่อนคนแรก”
  • พ.ศ. 2556 รางวัลหนังสือนิยายภาพดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง "เส้นทางนักรบ"
  • พ.ศ. 2556 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดเซเว่นบุ๊คอวอร์ด  เรื่อง "เส้นทางนักรบ"
  • พ.ศ. 2562 รางวัลชมเชย จากการประกวดหนังสือดีเด่นแห่งชาติ  เรื่อง "เส้นทางสู่เหมืองแร่"
  • พ.ศ. 2562 รางวัลชมเชย จากปารประกวดเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เรื่อง "เส้นทางสู่เหมืองแร่"

ผลงานนักเขียนการ์ตูน

จำนวน 18 ชิ้น

การ์ตูนนิสต์สะกิดศิลป์

การ์ตูนนิสต์สะกิดศิลป์

การสร้างสรรค์นิยายภาพ

การสร้างสรรค์นิยายภาพ

นิราศวัดจากแดง

นิราศวัดจากแดง

บาป บุญ คุณธรรม

บาป บุญ คุณธรรม

ปัญจตันตระ เล่ม 1 แตกมิตร

ปัญจตันตระ เล่ม 1 แตกมิตร

ภาพสเก็ตซ์ ของ ศักดา วิมลจันทร์

ภาพสเก็ตซ์ ของ ศักดา วิมลจันทร์

ไม่เป็นไร : 10 เรื่องสั้นโครงการเด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอล์

ไม่เป็นไร : 10 เรื่องสั้นโครงการเด็กไทยเท่ได้ ไร้แอลกอฮอล์

รู้ ระวัง ศีล 227

รู้ ระวัง ศีล 227

วรรณกรรม เล่าด้วยภาพ

วรรณกรรม เล่าด้วยภาพ

Back