ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

1. เชื่อมต่อ VPN
(กรณีใช้เครือข่ายนอกมหาวิทยาลัย)

2. Download โปรแกรม EndNote 20
(เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่เป็นสมาชิก SU-Net (..........@su.ac.th) เท่านั้น)

3. ติดตั้งโปรแกรม EndNote 20
Windows | macOS

Copyright © All rights reserved | This template is made with by Colorlib Demo Images: Unsplash