วังสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา

ที่ตั้ง
ริมถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ประวัติ
เรียกกันว่าวังริมป้อมพระสุเมรุ ที่สร้างวังนี้นั้นเดิมเป็นเขตพระนิเวศน์สถานของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อครั้งทรงปฏิบัติราชการกรุงธนบุรีซึ่งสมัยนั้นเป็นเขตนอกกำแพงพระนครทางด้านเหนือ เมื่อสร้างพระนครใหม่ในพุทธศักราช 2325 แนวกำแพงพระนครผ่านกลางที่ แล้วจึงเลี้ยวที่ปากคลองบางลำพู ซึ่งเป็นคูพระนครใหม่ไปทางทิศตะวันออก จึงโปรดให้สร้างป้อมพระสุเมรุเป็นป้อมใหญ่ประจำมุมพระนครทางด้านเหนือลง ณ ที่นั้น ซึ่งเป็นชัยภูมิสำคัญในการป้องกันพระนคร

เมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทเสด็จมาประทับที่พระราชวังบวรสถานมงคลแล้ว จึงพระราชทานที่พระนิเวศน์สถานเดิมตอนในกำแพงพระนครให้สร้างวังสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา ซึ่งเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชพระองค์เล็ก เพื่อให้ทรงช่วยกำกับดูแลการรักษาพระนครทางด้านนั้น เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎาสิ้นพระชนม์แล้วไม่ปรากฏว่าโปรดให้ผู้ใดไปอยู่อีก กล่าวกันว่าพระภูมิเจ้าที่ร้ายแรงนักปัจจุบันเหลือเพียงซุ้มประตูวังเห็นเป็นซากก่ออิฐถือปูนย่อมุม ด้านหน้าตั้งศาลไม้ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม และได้ถูกชาวบ้านเข้าครองครองเพื่อดำเนินการทางธุรกิจ


ซุ้มประตูที่เหลืออยู่ (ปัจจุบัน)

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 หอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
Designed by themescreative.com