เส้นทางคมนาคม

ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์แบ่งลักษณะการคมนาคมได้ 2 ลักษณะ คือ การคมนาคมทางบกและทางน้ำ ดังนี้

การคมนาคมทางบก แบ่งเป็น
1. ทางรถยนต์ ถนนเป็นเส้นทางหลักของการคมนาคมในเกาะรัตนโกสินทร์ มีถนนจำนวนทั้งสิ้น 61 สาย ความยาวรวมกันประมาณ 25 กิโลเมตร ระบบถนนในเกาะรัตนโกสินทร์บางสายเป็นถนนที่สร้างขึ้นในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ผิวการจราจรจึงมีขนาดเล็กและแคบมากอีกทั้งยังมีอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ สร้างขนาบทั้งสองข้าง ทำให้โอกาสที่ถนนเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือขยายแนวออกไปมีน้อยมาก การเดินรถเป็นแบบทางเดียวและแบบสองทางแล้วแต่เส้น

2. ระบบขนส่งมวล มีรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดา รถปรับอากาศ และรถร่วมบริการ วิ่งผ่านเขตเกาะรัตนโกสินทร์จำนวนมาก รถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครที่มีต้นทางหรือปลายทางในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ สามารถค้นหาสายรถประจำทางเพื่อโดยสารไปยังสถานที่ที่ต้องการได้ที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

การคมนาคมทางน้ำ 
การเดินทางโดยเส้นทางคมนาคมทางน้ำในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ใช้สำหรับการเดินทางไปยังสถานที่ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองที่มีเรือให้บริการ เพื่อเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆในเกาะรัตนโกสินทร์ที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาและริมคลองหรือเพื่อต่อรถรับและรถประจำทางไปยังสถานที่อื่นๆ  เรือโดยสารที่ให้บริการ ได้แก่

1. เรือด่วนเจ้าพระยา เป็นเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ให้บริการในเส้นทางอำเภอปากเกร็ด-ท่าน้ำนนทบุรี-สาทร-วัดราชสิงขร-ราษฎร์บูรณะ 

2. เรือโดยสารข้ามฟาก เป็นเรือโดยสาข้ามฟากจากท่าน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกหรือฝั่งธนบุรีไปยังท่าน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกหรือฝั่งกรุงเทพมหานคร ท่าน้ำในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่ ท่าสะพานพระปิ่นเกล้า (ฝั่งพระนคร) ท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช ท่าช้าง ท่าเตียน 

3. เรือโดยสารคลองแสนแสบ เป็นบริการเรือด่วนในคลองแสนแสบและคลองมหานาค มีเส้นทางระหว่างท่าน้ำวัดศรีบุญเรืองในเขตบางกะปิจนถึงท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 หอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
Designed by themescreative.com