กระทรวงมหาดไทย

ชื่อราชการ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ที่ตั้ง ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อาณาเขต

       ทิศเหนือ จรด ถนนบำรุงเมือง

       ทิศใต้ จรด ถนนราชบพิธ

       ทิศตะวันออก จรด ถนนเฟื่องนคร

       ทิศตะวันตก จรด ถนนอัษฏางค์

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญ
       ลักษณะเด่นของอาคารกระทรวงมหาดไทย คือ ผนังโดยรอบทำเซาะร่องเลียนแบบการก่อด้วยหิน หน้าต่างโค้ง และซุ้มเสาโค้งโดยรอบอาคาร ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ เชื่อมโยงกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีช่องว่างอยู่ภายใน อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นอาคารคอนกรีตสูง 2 ชั้น ลักษณะของอาคารสร้างคล้ายกับเชื่อมตัวอาคาร 4 หลัง เข้าด้วยกันให้เป็นรูปจัตุรัส บริเวณรอบนอกของตัวอาคาร ด้านภายในรูปจัตุรัสเป็นที่โล่งว่างเปล่าและที่ตั้งของอาคารสโมสรมหาดไทย อยู่ตรงกลางของอาคารจัตุรัสนั้นหลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์ ผนังทุกด้านเซาะร่อง เลียนแบบการก่อสร้างด้วยหิน แบบศิลปะเรอเนสซองของยุโรป ชั้นบนมีมุขยื่นและเฉลียงตลอด หน้าบันมุขยื่นด้านหน้า มีลวดลายปูนปั้นรูปสิงห์ อันเป็นตราประจำของกระทรวงมหาดไทย มีลวดลายกนกล้อมรอบ ที่หัวเสาด้านหน้า มีตัวอักษรจารึกไว้ว่า พ.ศ.2439 และปีที่ซ่อมอาคารคือ ปี 2458 กับทั้งมีป้ายชื่อ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย คันทวยไม้ตอนบนเรียบ คันทวยระเบียงเป็นลายก้นหอยและลายพันธุ์พฤกษา

 

บรรณานุกรม

กรมศิลปากร. รายงานการสำรวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : งานผังรูปแบบ ฝ่ายอนุรักษ์โบราณสถาน กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2538.

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 หอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
Designed by themescreative.com