ตึกแถวถนนพระอาทิตย์

ที่ตั้ง
ตึกแถวบริเวณถนนพระอาทิตย์ต่อกับถนนพระสุเมรุ ฝั่งด้านทิศใต้ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ประวัติ
ถนนพระอาทิตย์เริ่มต้นจากสะพานพระปิ่นเกล้า เลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ยาวไปจรดป้อมพระสุเมรุ ถนนพระอาทิตย์นั้นตั้งชื่อตามป้อมพระอาทิตย์ที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี ตึกแถวถนนพระอาทิตย์นั้นสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ลักษณะสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตก ซึ่งนิยมอย่างแพร่หลายในรัชกาลที่ 5 ก่อนรัชกาลที่ 5 นั้น รับอิทธิพลศิลปะตะวันตกมาตกแต่งอาคารหรือรูปทรงเฉพาะวังเจ้านาย และบ้านคหบดีเท่านั้น บ้านเรือนคนธรรมดาหรือบ้านแถวที่เกิดขึ้นนั้นเลียนแบบอิทธิพลของศิลปะแบบจีนมากกว่า

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญ
ตึกแถวบริเวณถนนพระอาทิตย์ เป็นตึก 2 ชั้น หลังคามุมกระเบื้องว่าวมีขอบสันหลังคาอาคารชั้นล่างเปลี่ยนจากสภาพเดิมข้างหน้ายังคงเป็นบานประตูไม้แบบบานเฟี้ยม ชั้นบนยังคงสภาพเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตึก 1 คูหา มีบานหน้าต่าง 2 ช่อง เป็นบานไม้แบบลูกฟักกระดานดุน ช่องแสงเหนือขอบบนของหน้าต่างบานเกล็ดไม้ ผนังชั้นบนเรียบไม่มีเสาฝาผนัง ส่วนชั้นล่างมีชายคาปูนเป็นกันสาดคลุมทางเท้ายาวไปตลอดแนวอาคาร 

                ar-tit3                ar-tit4                ar-tit5

 

บรรณานุกรม
กรมศิลปากร กองโบราณคดี. รายงานการสำรวจโบราณสถานในกรุงรัตนโกสินทร์ เล่มที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัทหิรัญพัฒน์จำกัด, 2535
อรณี แน่นหนา. นามนี้มีที่มา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น,2545

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ 2558 หอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
Designed by themescreative.com