มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

thammart 02
จัดตั้งขึ้นโดย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ ทำพิธีเปิดเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗ ภายใต้ชื่อ " มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง" มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และอื่นๆ อันเกี่ยวกับ วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูญธรรม) รัฐบุรุษอาวุโส เป็นผู้ประศาสน์การ

การเรียนการสอนเดิมเป็นแบบตลาดวิชา ไม่จำกัดอายุของนักศึกษา ปริญญาที่ได้คือ "ธรรมศาสตร์บัณฑิต (ธ.บ.)" ในระดับปริญญาโทจะแยกเป็น ๔ สาขา คือ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการทูต ต่อมา ความผันผวนทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยโดยตรง ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ มากมาย จนมหาวิทยาลัยจำต้องเปลี่ยนชื่อเป็น "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" โดยไม่มี "การเมือง" ต่อท้าย ในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ และระบบการศึกษา ก็ค่อยๆ เปลี่ยนรูปแบบทีละน้อย จากตลาดวิชา มาเป็นระบบเต็มเวลาในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ และขยายการศึกษาออกไป ครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

                                                           thammart 01                               thammart 03

ปัจจุบัน เนื้อที่ 50 ไร่ ของธรรมศาสตร์ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นเขตพระราชฐานวังหน้ามาแต่สมัยธนบุรี ติดกับท้องสนามหลวงนั้นแน่นขนัดไปด้วยอาคารเรียนและอาคารทำการต่างๆ บริเวณที่เคยเป็นสนามเทนนิสจึงถูกก่อสร้างเป็นลานปรีดี ซึ่งนอกจากจะเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ท่านผู้ประศาสน์การ ปรีดี พนมยงค์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยที่อาจารย์และศิษย์ ตลอดจนบุคลากรทุกคนในรั้วโดมให้ความสักการะบูชาแล้ว ยังเป็นลานอเนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงเป็นมุมพักผ่อนหย่อนใจด้วย ส่วนตึกโรงอาหารคณะเศรษฐศาสตร์และหอสมุดหลังเก่าที่ตั้งอยู่ริมประตูด้านท่าพระอาทิตย์ก็ถูกทุบทิ้งเสียหมดแล้ว เพื่อสร้างอาคารเรียนใหม่และสร้างสำนักหอสมุดปรีดี พนมยงค์ หอสมุดที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2558 หอสมุดวังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง ม.ศิลปากร
Designed by themescreative.com